FINANČNI WELLNESS

KAJ JE FINANČNI WELLNESS?

Finančni wellness je na evropskih tleh nov in interaktiven izobraževalni program, ki je namenjen dvigu urejenosti osebnih financ, zmanjšanju finančnega stresa in izboljšanju »finančnega« obnašanja zaposlenih. Osredotoča se na 24/7 izobraževanja in svetovanja z uporabo najnaprednejših tehnologij.

Finančni wellness

Naš proces omogoča, da posamezniki močno zmanjšajo finančni stres in izboljšajo urejenost svojih financ.


Finančno izobraževanje

Povprečno oceno finančnega zdravja zaposlenih na ravni podjetja

Interaktivno finančno načrtovanje

Poročilo s predlaganimi ukrepi za izboljšanje finančnega zdravja zaposlenih in znižanjega njihovega finančnega stresa

Osvojitev znanj in veščin

Interaktiven in sodoben izobraževalni program, ki temelji na specifičnih potrebah zaposlenih skozi vsa življenjska obdobja.

Finančne navade

S certifikatom podjetje svojim zaposlenim sporoča, da jim ni vseeno za njih in za njihovo počutje na delu in izven dela.

NAŠ POGLED NA OSEBNE FINANCE

Na trgu ne obstaja celovita, slikovita in enostavna shema osebnih financ, na podlagi katere bi posameznik vedel, kako naj bi bile osebne finance sploh videti. Tako si posameznik niti ne zna predstavljati, kaj osebne finance so, kaj vse zajemajo in zakaj je njihovo upravljanje zanj pomembno. Ravno zato smo razvili shemo Kvadrant osebnih financ©, ki predstavlja inovativen in celovit pogled na upravljanje osebnih financ. Posamezniku ali družini predstavimo osebne finance s pogledom »360 stopinj« na preprost in razumljiv način ter brez zapletenega jezika finančne industrije. FIMGYM finančni wellness temelji na shemi Kvadrant osebnih financ©.

Kvadrant osebnih financ
Shema Kvadrant osebnih financ© je vpisana v register zavarovanih del pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Avtor: Miha Urek; Zaporedna številka vpisa v register: R - 120/15; Datum vpisa: 23.12.2015

Preverite kako vam lahko ustrezejo naši strokovnjaki Kontaktirajte nas