FINGYM POSLANSTVO

NAŠE POSLANSTVO

Številne študije po vsem svetu potrjujejo, da je finančna nepismenost poglaviten razlog večine finančnih problemov posameznikov v sodobnem času. Finančna pismenost Slovencev je glede na zadnje raziskave zadostno 2, kar pomeni, da večina Slovencev ne razmišlja o svoji finančni prihodnosti in da ima neurejene osebne finance.

Želimo dvigniti finančno pismenost vsem posameznikom in jim pomagati, da si uredijo svoje finance. Naše poslanstvo je ozavestiti posameznika o tem, kako njegove današnje odločitve vplivajo na njegovo prihodnost. Želimo vam pomagati prevzeti nadzor nad osebnimi financami, želimo, da izboljšate ključne odločitve glede upravljanja svojih osebnih financ in svojega premoženja. Želimo, da odpravite svoj finančni stres in živite lagodnejše življenje.

Vse naše aktivnosti temeljijo na najvišjih standardih usposobljenosti in na etičnem kodeksu EFPA (European Financial Planning Association), ki ga je sprejelo neodvisno združenje evropskih finančnih svetovalcev.

Za razvoj programa smo se odločili, ker na področju osebnega finančnega svetovanja obstaja preveč slabih praks in neetičnih finančnih svetovalcev, ki namesto poštenemu svetovanju dajejo prednost prodaji dragih in neetičnih produktov. Z uporabo našega programa boste dovolj finančno pismeni in izobraženi, da boste prepoznali pravilne rešitve. S prejetim poročilom o vaših osebnih financah boste vedeli, kateri produkti in rešitve so za vas ustrezne in primerne, in se tako izognili napačnim finančnim odločitvam.

Smo bronasti partner Olimpijskega komiteja Slovenije.

Naši strokovnjaki so za Olimpijski komite Slovenije razvili program finančnega izobraževanja za profesionalne športnike. Gre za prvi tovrstni izobraževalni program v Evropi. Program je nastal pod okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Preverite kako lahko pomagamo vam Kontaktirajte nas